SVV utsettes for all verdens urettmessig kritikk! De gjør en jobb, basert på sitt direktiv fra Veidirektoratet! Alle som skyter på SVV om veisalting må heller samle seg og søke direktoratet om en endring av klassifiseringen fra vintervei klasse B!

 

S.Sivertsen kommer med en rekke påstander som må omøtegåes. Han påstår at NAF mener økonomi er viktigere enn miljø. Ikke vår påstand, der bommer han.

Vi har i det hele tatt aldri berørt tema økonomi, kun sikkerhet!

I tillegg spør han om NAF er villig til å støtte utarbeidelse av et samfunnsregnskap for å vise de totale kostnadene ved bruk av veisalting? Beklager men dette er ikke vårt område. Fortsatt setter vi sikkerhet i høysetet, så får andre styre økonomien!

Selvfølgelig kan et slikt regnskap være greit, men det er andres vurdering, ikke vår.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn