Bodø kommune måler svevestøvinnholdet i luften i Olav V.gt der det er maksimalt med tungtransport og øvrige biler, og minimalt med gående. Det er jo fullstendig feil.

Vi trenger målinger nede i byen der folk flest befinner seg. Da først kan vi snakke om skadelig påvirkning på byens beboere. Når dette er gjort gjennom minst et år, kan vi snakke om tiltak som reduksjon av trafikken etc.

 

I tillegg bør jo uansett vurderes å gjøre som Trondheim, gå over til litt grovere asfalt som ikke slipper ut støv like fort, og i tillegg øke renholdet på gatene vesentlig, som de også har gjort. Hyppig børsting og avstøving av gatene hjelper veldig.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn