SVIKTER NAF BILISTENE ?

 

Dette påstår en ved navn Urban Olsen?

Vedkommende går inn på det velkjente temaet salting av veiene i Bodø.

Dette er jo velkjent gjennom mange års debatter og avisinnlegg.

NAF Bodø og Omegn har vært med på møte i Flymuseet med mange saltmotstandere og Statens Veivesen. Vi har vært med i radio og TV debatter om dette, og vi har skrevet en mengde avisinnlegg om temaet. I tillegg har vi hatt samtaler med en god del av våre medlemmer som kommer med ønsker både mot veisalting , og for.

 

Vi har uttalt oss flere ganger om at det ser ut som om saltingen en del ganger er overdrevet.

Samtidig vet vi at i en del tilfeller er det kun salting som virker. Der det er is på veien er det kun salt som tar det. Strøsand blåser bort og forsvinner med trafikken. Oppvarmet sand funger litt bedre for en stund. Det samme gjelder når det har vært en kuldeperiode og er meldt nedbør. Da virker kun salting på bar asfalt rett før nedbøren, slik at nedbøren ikke fester seg til underlaget.

 

Det er klart at en ren brøytet, snødekket vei , er en besnærende løsning. Den fungerer ganske bra, men ikke perfekt. Statens Veivesen har tatt en beslutning om at riksvei 80 fra Tverlandet til sentrum, veien nordover og noen statlige veier inne i byen, skal ha ”barveisstrategi”.

Dette har selvfølgelig en rekke bieffekter for oss bilister, som ekstra rust på bilene og en del negativ miljøeffekt. Samtidig minker det imidlertid antallet påkjørsler bakfra på bilene. Derigjennom også sansynligheten for tap av menneskeliv og invalidisering av noen.

 

NAF er en organisasjon for alle trafikanter, selvfølgelig inklusive alle som fedres på hjul.

Vi jobber mye med politikere sentralt, og med Statens Veivesen omkring vei og trafikk.

Vi påvirker en god del med gode resultater ,der vi blir hørt, til våre medlemmers fordel.

Imidlertid er det et moment som alltid kommer fremst i alle situasjoner, SIKKERHET !

 

Vi tror nok at de analyser som ble lagt til grunn for innføringen av barveisstrategien kanskje etter hvert er for gamle. I tillegg har alle biler utviklet seg mye når det gjelder sikkerhet der og.

I tillegg er jo snart RV 80 vesentlig ombygd slik at det verste veistykket Jensvoll – Grønnåsen , får en helt annet trafikktetthet.

Vi tar dette opp nok en gang med Statens Veivesen og ber dem vurdere saken på ny, basert på disse tankene, så får vi se.

 

Vi er selvfølgelig helt enige i at situasjonen med all den økede ødeleggelsen av salt våre kjøretøy utsettes for, er helt uholdbar, og en ganske saftig uønsket merkostnad! Vi ser dette daglig på NAF-senteret. Selv ved hyppig underspyling trengs det fornying av understellsbehandlingen på bilen ca hvert tredje år, og det koster.

Vi håper vi i alle fall kan oppnå et helt annet saltforbruk ganske snart!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

 

 

Presse-AN-20-1-18