Katharina Fagertun hadde tirsdag 26. et innlegg som var meget positiv lesning.

Det gikk på syklistenes oppførsel i trafikken. Hadde de som sykler i byen kunnet følge den «Smørbrødlisten» hun presenterte der, ville svært mye irritasjon og farlige situasjoner være unngått. Dessverre ser vi daglig at mange syklister ikke i det hele tatt tar hensyn til trafikkreglene, og til trafikken rundt dem. Reglene gjelder ALLE som ferdes i trafikken, uansett om de går, sykler , kjører personbil eller vogntog!

Følger alle reglene ,vil alt bli mye mere forutsigbart, sikkerheten rundt oss ville bli langt bedre, og ulykkene langt færre!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn