Dette er definert allerede i vår formålsparagraf, og betyr at vi prøver å ivareta alles interesser når det gjelder det å ferdes i trafikken, enten du bruker kollektivtrafikk, bil eller sykkel, eller om du er gående.

Vi har løpende kommunikasjon med politikerne og de som jobber sentralt med trafikk, regulering, veibygging etc. Vi har opp gjennom en del år kjørt kurs for en rekke stortingspolitikere, og fått god tilbakemelding. Vi kommer stadig med våre tanker om avgiftspolitikk, og får ofte gehør for det.

 

Det er nettopp dette med å se allsidigheten i trafikkbildet som er viktig når det skal tilrettelegges for f.eks sykkelveier, Alle skal ha sin plass i bybildet og i trafikken, uten at noen glemmes eller forfordeles. Alle aspekter må vurderes før de store endringene avgjøres.

 

Vi har jobbet mye for å få opp mulighetene for sykkelbruk, men da uten å glemme alle de andre i trafikken. Det ønsker vi også å få til i Bodø. Sykkel er et utmerket fremkomstmiddel som både fremmer helse og mosjon, og det bør selvfølgelig tilrettelegges mest mulig for at den skal få gode og fornuftige fremkomstmuligheter, i et felles trafikkbilde.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn