Norges lover sier at det er den Norske Stat som har ansvaret for å bygge veier i landet.

Dessverre står det ikke noe der om hvem som skal betale for dem.

I de fleste sammenhenger plages både stat, fylke og kommune med å få finansieringen til å gå opp også til veibygging og vedlikehold. Derfor er der et stort etterslep på vedlikehold av alle våre veier, og en rekke store utbyggingsprosjekter som venter.

Det forsøkes å få kabalen til å gå opp med et utrolig mangfold av avgifter, på kjøp, registrering, bruk med drivstoffavgifter, bomavgift, ny forsikringsavgift etc. Vi betaler i mangfold for å bruke noe som for de fleste av oss er en ren nødvendighet, ingen luksus.

Hvordan skal vi kunne fungere uten privatbilen, svært mange av oss? I byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er kollektivtrafikken så god at det meste går bra, men ellers i landet gir det problemer å basere seg bare på kollektivt. Med unger i skole, barnehage, jobb og fritidsaktiviteter er det umulig å få ”tidsklemma” til å gå opp. Privatbilen er der for å bli! At den kan bli helt eller delvis selvkjørende er greit nok, men vi trenger den.

Dette innser også mange av bilprodusentene og interesseorganisasjonene. Her er et eksempel på hva mange mener:

”Selv om Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen jobber med selvkjørende biler, tror ikke alliansens leder Carlos Ghosn at privatbilismen er død.

Under en konferanse arrangert av Bloomberg, sier Ghosn at mange tror at tjenester som Uber og bildeling er en erstatning for personlig bilhold. Det er det ikke, mener han,

– Den tradisjonelle forretningen med å produsere biler, å selge biler og å eie biler kommer til å fortsette, sier han ifølge Bloomberg. Han tror de vil oppleve et økt salg av biler fordi folk også vil ønske å eie en selvkjørende bil.”

Elbilen er kommet for å bli og er ypperlig i sentrale strøk, men antallet ladestasjoner må økes vesentlig etter hvert som bilparken blir større.

Når elbilen i tillegg får grei plass til en hel familie, hengerfeste og rekkevidde på min 50 mil også på vinteren, da passer den også i de fleste utkantstrøk, men ikke over alt.

Det er mange som allerede innser at myndighetenes ønsker og krav til mindre utslipp av CO2 og NOx ikke er realiserbare innen de frister det opereres med. Ikke minst blant bilprodusentene.

De er på sikt nødvendige, men husk at Norge alene kan ikke redde hele verden. De store forurenserne må være helt og fullt med. Er de det mon tro ?

Vi må bare akseptere at vi alle har et ansvar, og gjøre vårt beste!

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn