uttaler vår ordfører, mens svært mange andre sier

”TIDENES TABBE ”! Bodø sentrum ødelegges sakte og sikkert. Det å flytte byens nye, store parkeringshus bort fra sentrum, der det ville fungere best,  ødelegger mye for handelsstanden, for alle som ønsker bilen i nærheten av byens tilbud, og ikke minst for alle som i fremtiden skal ha noe som helst med vårt nye rådhus å gjøre. At ordføreren ønsker seg et koselig byrom kun med syklende og gående er jo bra, men det spørs hvem og hvor mange hun får til å fylle dette byrommet.

 

Vi har dessverre sett over lang tid, at politikerne som i dag sitter i posisjon, febrilsk prøver å lage en sørlandsk gang og sykkelidyll i værutsatte Bodø. Dette er utopi, og går ikke. Vi har helt andre klimatiske forhold. I tillegg har vi en langstrakt by, der kun et lite fåtall entusiaster ønsker å sykle til byen i regn, snøkov og kuling. Alle som skal inn til sentrum er da nødvendigvis heller ikke så unge og atletiske. Vi må selvfølgelig tenke reduksjon av skadelige utslipp, men ikke i en grad som ødelegger byen. Svært mange både er, og vil i lang tid være avhengige av privatbilen.

Byens kollektivtilbud dekker ikke i nærheten av behovet for alle. I en del områder er det nesten bra, men i andre områder er det alt for spedt.

 

Parkeringshus er jo vel og bra, men de har store begrensninger. Det vil alltid være lange avstander til deler av byen, slik at man egentlig uansett bør ha en god del parkeringsplasser i gaten. Dette er også nødvendig for de som ønsker å handle mer enn en liten pose. Det er slett ikke alle som kan bære tungt over så mange meter.

 

Men, uansett for eller bakdeler, så er et parkeringshus plassert foran rådhuset den eneste fornuftige løsningen! Det er ingen skam å snu i tide!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn