Vi utfordres av S.Sivertsen med varierende påstander i AN.

NAF ber ikke medlemmene ukritisk akseptere salting! Vi har flere ganger sagt at vi er for løsninger som berger både bil og liv, og gir trygg trafikk. At SVV har blitt pålagt å løse dette ved å bruke salt, har med klassifiseringen av veien å gjøre. Dette kan ikke vi påvirke, men må bare akseptere. Vi aksepterer at SVV er utøvende myndighet, og at de har nødvendig kompetanse til å gjøre de tiltak som er nødvendige. De er en meget kompetent og pålitelig organisasjon.

 

Han spør hva NAF mener med trafikksikkerhet. Helt enkelt at alle kan ferdes sikkert på veien uten at ulykker og farlige situasjoner oppstår!

Vi får opplysninger fra SVV, når vi ber om det, med nødvendige statistikker og begrunnelser. Dette er så det materiellet vi baserer oss på, i tillegg til det vi innhenter fra andre kilder. Vi påstår ikke at salting er eneste årsaken til at ulykkesstatistikken viser hyggelig nedgang. Der kommer selvfølgelig også inn dette med at dagens biler har langt bedre sikkerhetsutstyr, både passivt og aktivt.

 

Selvfølgelig har salting av veiene også bieffekter. Det tærer på bilene, slik at hyppigere underspyling og vask er helt nødvendig. I tillegg medfører det ekstra slitasje på bremseskiver og klosser, samt rust på bremserør og annet. Spredning av saltet på sideveiene er også en uting og gir glatt sørpe og tilgrising av et større område.

Men, kan ett liv berges, eller at en person ikke skades, da er det uansett verd det!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn