Etter å ha skrevet vårt tidligere innlegg referert til S.Sivertsens oppsett i AN, har vi forsket litt mere på området veivedlikehold og bruk av salt. Det ble etterlyst bakgrunnen for våre utsagn, og her er noe.

Dette er en statistikk over saltforbruk i Norden. Den er dessverre ikke helt oppdatert, men viser at også Sverige salter: https://www.an.no/salting/samferdsel/norge-salter-mer/s/5-4-626260

 

SVV uttaler følgende om hvorfor de salter:

Statens vegvesens oppgave er å sørge for fremkommelige og trafikksikre veger – også om vinteren. Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting for raskt å oppnå eller å opprettholde bar veg.

Saltet bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg etter snøvær. Bar veg vil normalt gi bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en veg med snø- eller isdekke.

 

Teksten over er hentet her: https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/Vinterdrift/salting/sporsmal-og-svar/hvorfor-salte/hvorfor-salter-vi

 

Bodø kommune har også en TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019 – 2022, og den er meget bra.

https://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Bilder/Artikkelbilder/2018/10%20oktober/Trafikksikkerhetsplan%2019-22.pdf

 

Informasjonene over er ment å gi en bedre forståelse for tanken bak dagens veivedlikehold !

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn