Kaller han seg ,en person som tidvis har innlegg i AN.

Vi beklager, men det er vanskelig å ta alvorlig mennesker som ikke signerer innlegg med sitt eget navn. Det virker som om de ikke tør vedstå seg det de skriver!

 

Denne gangen er han nok en gang inne på veisalting. Vi hadde nylig årsmøte i NAF Bodø og Omegn, og det var tilbørlig annonsert. Alle medlemmer var inviterte til å komme med saker de ønsket tatt opp av avdelingen, og derved ville det så bli gitt føringer for hva avdelingen ble pålagt å utføre. Dette hadde vært det perfekte forum å ta opp en slik sak, i stedet for i AN.

Dessverre kom det ingen saker fra medlemmene.

 

Imidlertid skal jeg love at vi på første styremøte skal ta opp saken med salting der, og så vurdere hva vi evt skal gjøre videre. Vi skal selvfølgelig så skrive noen ord om dette. Vi tar selvfølgelig gjerne velbegrunnede utfordringer fra våre medlemmer, og prøver på beste måte å oppfylle deres ønsker når dette ikke går på tvers med NAF sin policy og vår formålsparagraf!

 

Bare litt til informasjon, i NAF Bodø og Omegn har vi en styreleder på topp, Svein-Arne Mosti,og så en ”daglig leder” som tar seg av den daglige driften av avdelingen, og det er meg.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn