UTSLIPP FRA BILENE er et stort problem i dag, og det forskes iherdig på dette.

Ingen motorprodusent med respekt for seg selv unngår å ta dette svært alvorlig.

 

Det som er tilfelle ut fra en reekke undersøkelser på dagens bilmodeller i den siste tiden ,viser følgende:

Både bensin- og dieselmotorer slipper ut finstøv, men dieselbilene slipper ut ca 33% mer .

 

Når det gjelder utslipp av NOx slipper både bensin- og dieselbilen ut dette, men dieselen

ca 9 ganger mer.

 

Utslipp av CO2 kommer fra begge motorene, men bensinmotoren slipper ut nesten 20% mindre enn dieselen.

 

CO2 er jo det utslippet som skader klimaet mest, mens NOx er problemet i tettbygd strøk

 

Det kommer stadig nye normer som bilprodusentene må forholde seg til ,dersom de skal kunne selge sine biler. Den nye Euro 6 c normen kommer straks, og den reiser krav til utslipp som er harde å kunne oppfylle. Nye rensemetoder kommer, både for bensin- og dieselmotorene. Det kommer også nye krav til de målemetodene som fabrikkene benytter, slik at laboratoriemålinger ikke lenger aksepteres, det trengs reelle målinger i bruk.

Vi ser allerede at det finnes måter å få ned både forbruk og utslipp mye, men det kan bli kostbart.

Imidlertid, det må gjøres, og dette jobbes det iherdig med.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn