Utslippene av helseskadelig svoveldioksid fra cruisetrafikken i Norge er fem ganger så høye som fra all annen skipstrafikk her til lands. Det viser en banebrytende studie fra den europeiske organisasjonen Transport&Environment (T&E).

Det er aller første gang det presenteres tall på hvor mye svovelutslipp cruisetrafikken i norske farvann har.

– Luksuriøse cruiseskip er flytende byer som drives av noe av det skitneste drivstoffet som finnes, sier Faig Abbasov, shippingansvarlig i T&E.

Organisasjonen peker ut cruiseskip som en av hovedårsakene til utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksider (SO2) i hele EU/ EØS-området.

For Norges del er tallene oppsiktsvekkende. Organisasjonen viser til at 110 cruiseskip som trafikkerte norske farvann i 2017 slapp ut 5.100 tonn SO2. Til sammenlikning er utslippene fra resten av innenriksflåten rundt 1.000 tonn i året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Faig Abbasov sier det skyldes skipenes enorme størrelse og energiforbruk. Han peker også på at cruiseskip ofte ferdes nære land, noe som gjør konsekvensene av utslippene enda større.

– Nesten alle disse utslippene faller ned på fastlandet, sier han.

 

Cruiseskip som forurenser norske byer og fjorder har lenge vært en verkebyll for den norske turistbransjen. Både i Bergen og Geiranger har det vært protester mot den økende cruisetrafikken.

Nå kommer det tall som kan gi cruise-motstanderne vann på mølla. For ifølge T&E er cruiseskipene blant de aller verste forurenserne her til lands. Og det gjelder ikke bare svovel. Også utslippene av NOx , som bidrar til sur nedbør, er rekordhøye fra cruisetrafikken.

Mens personbilparken i Norge slipper ut rundt 13.000 tonn NOx, slipper cruisetrafikken ut nesten 19.000 tonn, viser rapporten. NOx kan også gi helseplager som astma.

 

Som vi har påpekt før er ikke personbilene den største utslippssynderen i Norge.

Der jo da trist at de er den det hakkes mest på av alle. Det skyldes kanskje at det er noe av det enkleste å legge avgifter på ? samtidig som det er noe de fleste av oss er avhengige av! Selvfølgelig skal man se på alle muligheter for å få ned skadelige utslipp, men det er på tide at man ser litt bredere på problemet!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

(informasjon sakset fra Teknisk ukeblad)