Vi får stadig henvendelser til oss ,om ikke vi kan påvirke dere slik at ikke veinettet til og i Bodø saltes slik som i dag.

Som det er nå, saltes det i stort omfang, og det medfører selvfølgelig både glattere vei i perioder med saltsuppe og slaps, og uholdbart glatte sideveier i flere dager etter salting av hovedveien.

 

Vi har pr i dag nært 6.500 medlemmer i Bodø, altså ca 13 % av byens befolkning.

Det var nylig en spørreundersøkelse i byens lokalavis, med spørsmålet om folk var for eller imot veisalting. Svaret ga nesten 70% mot.

Det er nesten daglig kritiske innlegg i lokalavisen , spesielt på grunn av rustproblemet på kjøretøyene, og på at saltsørpe dras inn over alt. Dette medfører ganske brutale merkostnader for eierne.

Desverre får i tillegg SVV i Bodø, en rekke uberettige og til dels belastende kommentarer. Det får også vi ,da vi forfekter det synspunkt at sikkerhet går foran det meste ellers, og at problemet kan bedres ved jevnlig vedlikehold av kjøretøyet.

 

Men vi tar opp saken etter manges ønske, og ber på vegne av flertallet av Bodøs bebyggere,om at klassifiseringen av hovedveiene til og fra Bodø, og noe inne i byen endres fra Vintervei klasse B, slik at vanlig vintervedlikehold med brøyting og strøing kommer i stedet, og salting kun ved spesielle forhold.

 

Den gjeldende klassifiseringen har nå stått uendre i mange år, og dagens bilpark har endret seg vesentlig siden da. Bilene har fått helt andre støttesystemer som gir langt bedre egenskaper spesielt på vanskelige kjøreforhold. De statistikkene som det vises til når det gjelder skadeomfang begynner også å bli ganske gamle.

 

Vi publiserer dette brevet i lokalavisen, og vil sette pris på et svar så snart det er mulig, slik at en evt endring kan komme allerede fra høsten.

 

Med vennlig hilsen

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn