Vi har nå flere veistrekninger som ser ut til å bli nesten fri for veilys. Det er kombinasjonen Statens Vegvesen og Bodø Kommune som skal endre drift og spare penger. For få dager siden var det et folkemøte på Skaug som illustrerer hva dette dreier seg om, og hvilke konsekvenser dette vil få. Det ser ut til å bli kun 30 lyspunkt som blir igjen til å lyse opp rundt Skaug og Skaug oppvekstsenter. Resten av fylkesvei 834 fra Løpsmark og til Festvåg vil bli minimalt belyst. Dette er ikke akseptabelt. Her er en god del trafikk og stedvis meget smal og svingete vei, og flere områder med barn som må benytte veien. Området for den lokale skolekretsen er på ca 25 km. Der er skolebuss med flere stopp, rutebuss til Feswtvåg/Kjerringøy , og veien har et uttall avkjørsler .

Er det virkelig på trappene å sette både dette området og andre tilbake til gamle dager med kun ett og annet lyspunkt her og der. Dette blir feil! På vegne av alle våre medlemmer i området, og i trafikksikkerhetens interesse, ber vi om at dette revurderes umiddelbart!

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn