Det er hyggelig å se at AN også tar tak i veistandarden i Bodø.

Fra gammelt av var Bodø avgrenset av Bratten, skjæringa, flyplassen og havet.

Dette er vel det vi i dag kan kalle «sentrale strøk». Innen dette området er en utrolig mengde fra dårlige til elendige veier! Vi kan starte i Sjøgata og fortsette oppover helt til Olav 5. gate, inklusive svært mange av sideveiene.

 

Det med å klatte på veiene med igjenfylling av de værste hullene er nødhjelp. I de fleste tilfellene er det på vei til å bli dårlig igjen etter kort tid, ett,- to,- maks tre år. Det trengs mer!

I en rekke av de gamle gatene er underlaget alt for dårlig. Det svikter og siger unna. Det er heller ikke rart da de gamle veiene stort sett ble laget ved å avrette underlaget og så gruse over. Var du så heldig, ble det senere asfaltert rett oppå dette. Det holder en kort stund, og så er det pån igjen.

 

Selvfølgelig er dette et kommunalt dilemma og et puslespill. Der ligger mye gamle vann- og avløpsrør, samt kabler, i grunnen. Før eller senere må dette graves opp og erstattes. Da blir det forhåpentlig ny vei samtidig, eller graves det bare igjen?

 

Uansett vil vi nok finne oss i å måtte leve med en god del av dette lenge, inklusive «klatting» på veiene. Vår kommune har ikke økonomisk mulighet til å renovere alt av dette innen overskuelig tid.

De har så mange andre store utgiftsposter på vei, som Turisthytteveien, kulturby, ny by ny flyplass etc. Det er jo bare å sjekke byens budsjetter løpende, så ser man fort hvor det tenkes brukt penger, og det er ikke på veivedlikehold!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn