Dessverre ser vi stadig innlegg i AN, og får i tillegg en pekefinger rettet mot oss, når det gjelder salting av våre veier. Dette uten at noen kommenterer det som er intensjonen ved bruk av salt på veien, nemlig sikker trafikk!

De mest trafikkerte veiene er definert som vinterdriftsklasse A og B. Det som er bestemmende for dette er selvfølgelig trafikkmengden. Denne betegnes som ÅDT (Årsdøgnstrafikk). Der trafikken er stor nok til denne defineringen, og de klimatiske forhold tillater det, medfører det barveisstrategi. Strekningen Tverlandet – Bodø – Løpsmark er klasse B.

Disse veiene skal da brøytes først. Intensjonen er å holde dem fri for snø og is. For veger i klasse B er det tillatt med snø utenom hjulsporene en tid etter at snøværet slutter.For å klare dette kravet må veiene saltes. Det er altså ikke friksjonen som er utslagsgivende ved denne standarden, men at det skal være bart. Dermed er friksjonsmåling fra SVV side kun aktuelt ved mistanke om ekstra glatt veg.

Entreprenøren følger med på når duggpunktet/rimpunktet nås og saltet legges ut før dette skjer, for å unngå rim. Derfor kan salt legges ut på bar veg uten rim. Temperatur i vegen er avgjørende, ikke lufttemperatur. Der kan det være stor forskjell.

Videre skal saltet legges ut før det begynner å snø. Saltet bryter ned strukturen i snøen slik at den ikke fester seg til vegbanen, dermed kan den brøytes bort og det unngås en snøsåle. I slike tilfeller er man avhengig av gode værvarsel, og der bommes det dessverre av og til.

 

I rundkjøringene er det viktig å få brøytet bort sørpa. Brøyterne starter da innerst og kjører gjerne 3 runder, litt lengre ut for hver runde. Er det behov, legger de ut salt samtidig.

 

For de som fortsatt lurer på noe om temaet kan de se på denne siden:

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/Vinterdrift/salting/sporsmal-og-svar

 

Som vi har sagt en rekke ganger tidligere så er SVV helt klare på at de som utfører jobben med salting skal være godt kurset og forberedt på hva jobben innbefatter og hvordan den skal utføres. Salting av veg er egentlig et eget fag som krever kompetanse og erfaring.

 

NAF er i utgangspunktet verken for eller imot veisalting, vi er for sikkerhet på veien, og ønsker helst en trafikk uten ulykker og skader. Dersom salting av veien er eneste mulighet for å oppnå dette, må vi dessverre akseptere dette, selv om det medfører økt vedlikehold av bilene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn