er en heading i lørdagsavisen.

Der er mange korrekte og også velfunderte synspunkt.

Men, skal man endre saltingen må man gå til kilden, Det kongelige Samferdselsdepartement. De har klassifisert våre viktigste veier i klassene A-B-C-D-E.

Riksveien her er klasse B, og skal etter deres kategorisering, saltes for å ha barveisstrategi. Dette betyr at den skal være uten snø og is i periodene der det ikke er nedbør. Dette igjen medfører salting av veien siden vi ikke har så mye og så konsentrert snøfall som Tromsø.

 

Med andre ord må Samferdselsdepartementet endre sin innstilling til riksveien her, og akseptere et unntak. De må så meddele dette til Statens Vegvesen, Nordland.

 

Her har noen litt av en utfordring for å kunne oppnå dette.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn