Vi ser et leserbrev fra et av våre medlemmer i dagens AN.

Det fremheves at NAF er for salting. Beklager, men det er feil. Vi er for trafikksikkerhet, og har respekt for SVV (Statens Vegvesen) som en faginnstans som normalt har god innsikt og vet hva de holder på med.

Som vi har sagt i mange innlegg gjennom flere år om tema salting og barveisstrategi, er dette et valg som er gjort Samferdselsdepartementet i samarbeide med SVV. Dette går på biltettheten på veien, og på klimatiske forhold. RV80 mellom Bodø og Tverlandet har en ÅDT på ca 27.000 biler (Årsdøgntrafikk). Etter deres tgotalvurdering indikerer dette at det bør saltes.

De viser også til at dette har betydd færre påkjørsler bakfra. Antallet dødsulykker er heldigvis så lavt og varierende at der ikke er noen relevant statistikk. I håndbok for ”Vedlikehold av riksveier” er klart definert hvordan salting og brøyting skal utføres. Det skal blandt annet saltes på tørr asfalt når det er stor sansynlighet for frost og for nedbør. Dette for at det som kommer ned ikke skal feste seg til veien, men la seg brøyte bort. SVV vurderer løpende andre alternativer enn salt, og de finnes, men som antydet, de er vesentlig dyrere, gjør ikke noen bedre jobb, og har også bivirkninger.

SVV har også ansvaret for driften av Olav V gt pga flyplassen, for Kirkeveien da det er hovedveien til ”nordsia” og Sjøgata ned til hurtigbåtkaia.

 

Et annet punkt. FV17 saltes ikke, med unntak av lokal salting ved spesielt vanskelig føre. Den har i tillegg en ÅDT som ligger enormt lavere enn RV 80. Den er også en fylkesvei, der det stilles helt andre krav, og der fylket har ansvaret for vedlikeholdet. Trafikken splittes jo også opp ved rundkjøringen på Tverlandet, så den er svært beskjeden i antall kjøretøy.

 

Gode vinterveier er hyggelig å kjøre på, men de krever også mye vedlikehold. De egner seg heller ikke for tett trafikk. Vi ser jo også en del problemer med brøytingen inne i byen. Snøen samles opp i store hauger, og må transporteres bort . Det brøytes da i tillegg ganske sent i forhold til snøfall.

Vi har også et annet problem som skyldes salting av nærliggende veier. Saltsørpa dras utoven flere hundre meter sideveis, og medfører et meget glatt føre. Dette har vi flere ganger tidligere tatt opp med Bodø Kommune, og spurt om de ikke kunne samarbeide med SSV slik at sideveiene ble ryddet spesielt en passe tid etter salting. Dessverre var svaret at det gikk ikke. Vi har også gjentatte ganger fra 2013 skrevet til både politikerne og kommunen, og bedt dem vurdere saltproblematikken. De ender på konklusjonen at SVV vet hva de gjør.

 

NAF ser daglig dessverre resultatene av saltingen. RUST på bremserør og selve bæreonstruksjonen.

Den eneste måten å beholde bilen på, er rustbeskyttelse når bilen er ny, etterbehandling etter ca 4 år, og så vidre. Dette kan bedres med hyppig underspyling i vinterhalvåret.

Vi er akkurat like fortvilte over dette som de fleste bileiere, man aksepterer saltingen som et sikkerhetsmoment, inntil et bedre alternativ finnes.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn