Skrev Sigurd Sivertsen for litt siden i AN, og det er selvfølgelig riktig.

Vi går ut fra at han mener svevestøv siden det er årsaken til luftproblemene?

Han refererer spesielt til vår eminente, nye tunell inn til sentrum. Han mener at problemet med støv skyldes veisalting.Vi beklager, men at salt skal generere støv på veien kan umulig stemme. Veistøvet kommer nok heller av veislitasje, bruk av piggdekk, NOX utslipp fra private fyringsanlegg, tungtransport, gamle diesel og bensinmotorer etc. I tillegg støvoppsamling pga for lite veivedelikehold som børsting og støvsuging av veien.

Det er jo også en selvfølge at støv fester seg til kjøterøyene, og at en del av dette blir liggende på veien også inne i tunellen, og løftes opp av trafikken.

Jeg er jo for øvrig også personlig stolt av å bli satt i samme bås som Lars Petter Kaski i SVV, som jeg oppfatter som en meget seriøs person.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn