Ved Naf sentre i Bodø har vi vårt kontor og møtelokale som er spiserommet til de ansatte ved sentret på dagtid