Målet med minibanen er å gi de fremtidige sjåførene gode vaner i trafikken, noe som igjen vil bedre trafikksikkerheten. NAF minibane på Burud er et tilbud til siste årskull i barnehagen, førskolebarna. Opplegget er et samarbeid mellom NAF og Trygg Trafikk, med støtte fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

Trafikkopplæring med barn er viktig, og vi ønsker å motivere til økt og forbedret opplæring i barnehagene. For avtaler om besøk av barnehager kontakt oss på tel. 328 33 814 eller e-post nafdrm@online.no.