I vår avdeling vil det si at de av medlemmene som ønsker å delta på årsmøtet må sende en melding til vår sekretær eller leder og oppgi navn, medlemsnummer, mobilnummer og epost adresse. De vil da få tilsendt alle årsmøtedokumentene til sin epostadresse, samt informasjon om hvordan de kan delta på møtet.

De som ønsker å fremme et forslag til en sak for behandling på årsmøtet, eller et endringsforslag til valgkomiteens innstilling, må gjøre dette via e-post til en av nedenstående personer innen 14.04.2021. Send sms til et av telefonnumrene under for å få oppgitt en e-post adresse som sakene kan sendes til,

 

Leder Arild Dyrskog Rolfsen har telf.nr. 957 97 229

Sekretær Georg Eie har telef.nr. 954 81 980