Velkommen til Kongeparken. NAF rabatt på inngangsbilletten. 

NAF-moro for hele familien i Kongeparken 1. og 2. juni nærmere informasjon vedrørende priser vil komme.

 

Bilslipp og NAF-moro for hele familien

NAF er til stede med kollisjonsvekter, bråstopp og masse lærerik moro for liten og stor! Naffen kommer også! Parken er full av sikkerhetsaktiviteter på barnas premisser. Husk å få med deg aktivtetshefte for barna i porten. Her vil der være mange flotte premier en kan vinne.

Bilslipp fra 30 meter

Begge dager blir det bilslipp fra 30 meters høyde og stor øvelse med Politi, Brannvesen, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.