Vårsjekke omfatter sjekk/kontroll av 

- dekk, lys, batteri/lading og gratis påfyll av spylervæske. 

Ingen timebestilling. Husk gyldig medlemskort.

Det blir ingen speedometerkontroll i år da Paul Lundsten/NAF sin testevogn er tatt ut av tjeneste. Den nye testevogna er enda ikke klar. 

Du er velkommen til å møte opp et aav de andre stedene i vårt distrikt dersom du ikke har anledning til å møte i ditt nærområde.