Vi har glattkjøringskurs for medlemmer. Sjekk ut "medlemsfordeler, aktiviteter"

Deltakerne kan under trygge omgivelser oppleve hva som skjer ved kjøring på vanskelig føre, og hvordan en kan gjenvinne veggrep og kontroll over kjøretøyet.

Våre kurs ser vi på som et viktig bidrag i bedrifrens HMS-arbeid og skadeforebyggende tiltak. I tillegg til den belastning trafikkulukker medfører for den enkelte og familien, kan det også føre til store konsekvenser for bedriften hvis medarbeiderer blir skadet eller drept.

Kurs varighet 3 timer;  

- Teori

- Gjennomgang av fastlagt program med praktiske øvelser(bremseøvelser, unnamanøver, nødbrems og skrenseøvelser).

Max 10 biler pr kurs (anbefaler en kursdeltaker pr bil).

Kursstart er vanligsvis fra kl 18. Undervisning kan foregå på norsk eller engelsk.

Kommunikasjon mellom instruktør og kursdeltaker foregår ved bruk av radio supplert med personlig dialog etter behov. En oppnår effektiv tidsutnyttelse og kursdeltaker får mer tid til de praktiske øvelsene.

Alle typer person-og varebiler kan benyttes. Valgfritt om en benytter sommerdekk eller vinterdekk/piggdekk. Vi henstiller kursdeltakerne om å demontere takbøyler/skiboks før ankomst til øvingsbane.

Vi har også en trafikksikkerhetshall som inngår i programmet. Her får deltakerne anledning til å prøve kollisjonssimulator samt få demonstrert riktig bruk av hodestøtte, sikring av barn i bil, sikring av last mv.

Våre instruktører har lang erfaring og har gjennom mange år gjennomført kurs for en rekke bedrifter og organisasjoner i Sør-Rogaland.

Kursvirksomheten foregår i tiden oktober-mars eller etter nærmere avtale. Vi håper dere finner orienteringen av interesse. For mer informasjon vennligst kontakt oss.

Tlf 48 95 64 78 / e-post: asbjorn@vetaas-hoie.com 

Med vennlig hilsen NAF Glattkjøring Bue (NGB)

Finn kart til øvingsbanen (ruteplanlegger).