Lokalavdeling Egersund og Omegn er en av 67 avdelinger i Norges Automobil-Forbund. NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg til forskjellige arrangementer.

Vi trenger medlemmer til å gjennomføre aktivitetene, og for å få nye impulser er det behov for flere aktive tilitsmenn/damer, også i støtteapparatet. Avdelingen ledes av et lokalt styre som velges ved årsmøtet.

Avdelingen arrangerer en rekke aktiviteter for medlemmer, i tillegg til deltakelse i diverse tiltak for trafikksikkerhet og lokalpolitisk arbeide