Styret  etter årsmøte 11.mars 2020 er som følgende:

Leder Dyrskog Rolfsen Arild
Nestleder/økonomiansv. Skandsen Leif Georg Bratt
Sekretær Eie Georg
Styremedlem Surdal Gunvald
Styremedlem Hovland Olaf
Styremedlem Bergum Even
Styremedlem Elvestrøm Magnus
1.vararepr. til styret Helgason Sigvart
2.vararepr. til styret Bakka Nils