Trafikksikkerhetskomitèen

Trafikksikkerhetskomitèen 
 Leder Surdal Gunvald Kjørmoveien 350 4462 Hovsherad
 Berge Jarl Bergeveien 20 4376 Helleland
 Bergum Even Bjørkhaugveien 3 4380 Hauge i Dalane
 Ollestad Frøydis  Gamleveien 487 4463 Ualand
 Gyland Torfinn Furåsen 14 4460 Moi
 Gåsland Anette  Gåslandsvegen 305 4387 Bjerkreim
 Hovland Olaf Langeli 8 4387 Bjerkrei
 Sollid Nina Lea Vikesågata 6 4389 Vikeså
 Litlehei Svein Nedre Stranda 34 4460 Moi

 Urdal Kristoffer Litle Rosland 4380 Hauge i Dalane