50 års medlemskap                        Årsmøte 2015 ble holdt 25.02.2015 på Rederiet hotell Farsund.

Sittende styre og de fremmøtte fulgte valgkomiteens innstilling og resultatet ble som følger:

  1. Leder valgt for 2 år, Øystein Wangberg
  2. Styremedlemmer for 2 år:  Knut B. Carlsen, Tor H. Deisz og Robert Holmen.
  3. Einar Almaas og Erling Knustad skal sitte 1 år for å få balanse ved valget og vi unngår dermed at alle evt.blir skiftet ut samtidig.
  4. Terje Knustad innstilles som styremedlem for 1 år.

Også i år hadde vi gleden av å dele ut diplom til  medlemmer som iår har vært lojale overfor NAF i 50 år.

Annborg Huseby(deltok på årsmøtet og fikk diplom overrakt der)

Agnar Reinertsen

Toralv  Dobbe

Elling Andersen

Harald Fosse