Rom GårdsbarnehageNAF har nå lansert  "NAFFEN" trafikkboks,

ett tilbud til landets barnehager, primært tiltenkt

storbarnsavdelinger.

I første omgange er det snakk om 1000 stk. NAF

mener det er viktig å starte så tidlig som mulig med

opplæring og holdningsskapende arbeid for å sikre

at de blir gode rollemodeller I ett stadig mer

komplekst trafikkbilde.

Boksen som er utviklet av bade pedgoger og barn

inneholder bla.2 håndduker NAFFEN og Arne I

tillegg til CD, tegneoppgaver, memoryspill og

forslag til aktiviteter.

 

Lokalt ble dette presentert for Rom

Gårdsbarnehage fredag 10 oktober 2014  hvor leder og

nestleder I NAF Farsund og Omegn overleverte to

bokser til styrer Elin Leksbø.

NAF lokalavd. hadde I tillegg med ballonger og

refleks til utdeling, noe som ble veldig godt mottatt.

 

På bildet i toppen ser vi leder I NAF Farsund og Omegn I full

gang med å feste refleks på du unge trafikantene.

Dette tilbudet er populært, se lenke:

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgCvIlfuWLY

Øvrige opplysninger:

https://www.naf.no/kampanjesider/naffens-trafikkboks/kontakt-oss/