Vegvesenets valg: To korte tunneler med dagsone i Hellersdalen, kommer ut nord for Lunde, går i ny trasé nord for dagens E39 fram til Lohnelier, krysser Trysfjorden. Kryss ved Monan, Lohnelier og Døle bru. Prislapp: 5.580.000 kroner.

Politikernes ønske: Stort sett lik vegvesenets, men med en lang tunnel forbi Tangvall, kommer ut vest for boligområdet Vedderheia. Prislapp: 6.045.000 kroner

Høringsfristen er 25. mars.

Kilde: Formannskapet i Søgne kommune.