Vegvesenets valg: To korte tunneler med dagsone i Hellersdalen, kommer ut nord for Lunde, går i ny trasé nord for dagens E39 fram til Lohnelier, krysser Trysfjorden. Kryss ved Monan, Lohnelier og Døle bru. Prislapp: 5.580.000 kroner.

Politikernes ønske: Stort sett lik vegvesenets, men med en lang tunnel forbi Tangvall, kommer ut vest for boligområdet Vedderheia. Prislapp: 6.045.000 kroner

Høringsfristen er 25. mars.

Kilde: Formannskapet i Søgne kommune.

Kryss ved Døle bru sett ovenfraKryss ved Monan sett ovenfraHellersdalen sett mot sørLunde sett mot VedderheiaKryss ved LohnelierTrysfjorden sett mot nordTrysfjorden sett mot sørKryss ved Døle bru sett mot østKryss ved Døle bru sett ovenfra