Statens vegvesen anbefaler at kombinasjonen av nordre linje (rød korridor) i Mandal, og søndre linje (grønn korridor) i Lindesnes, vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Døle Bru - Livold.

Kilde: Statens Vegvesen

Se lenke: http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Pressemeldingsarkiv/Region+s%C3%B8r/anbefalingen-av-ny-e39-gjennom-mandal-og-lindesnes-er-klar