Det skortet ikke på engasjementet, da Statens vegvesen presenterte traseer for ny E 39 foran et fullsatt auditorium i Mandal videregående tirsdag kveld.

Skal Vestre Skogsfjord i fremtiden bare være et veikryss? Det var iflg. avisen Lindesnes en av kommentarene fra salen.

Se lenke fra:http://www.l-a.no/nyheter/Skal-Vestre-Skogsfjord-i-fremtiden-bare-vare-et-veikryss-263531.html