Ka tid ska me begynna og grava, åpnet professoren med på klingende dialekt, da han i dag tok for seg lønnsomheten av å gjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim ferjefritt.

Statens vegvesen har gitt Reve i oppdrag å regne på lønnsomheten ved å bygge et ferjefritt E39 fra Kristiansand til Trondheim.

På Solamøtet presenterte Reve en smakebit for regnestykket for tre av prosjektene, nemlig Boknafjordtunnelen, krysning av Sognefjorden og Hafast i Møre og Romsdal.

I følge BI-professoren vil Boknafjordtunnelen gi en samfunnsøkonomisk gevinst på åtte milliarder, og være det desidert mest lønnsomme.

 

Kilde:Stavanger Aftenblad.

Torgeir Reve er en ikke ukjent person i vårt distrikt. Født og oppvokst på Lista har han ved flere anledninger satt vårt område på kartet.