Det er knyttet stor spenning til denne saken, trasevalget som Rune Gjedrem har lansert er blitt "hurtigbehandlet" og en avklaring vil foreligge i nær fremtid

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO99050415/04-05-2015#t=47s

Ellers er det verd å merke seg denne artikkelen :

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-er-ekspertenes-dom-over-det-nye-veiselskapet-8005501.html

 

Kilde :Aftenposten