I det videre arbeidet med å planlegge E39 på strekningen Sandnes-Flekkefjord skal Statens vegvesen nå også vurdere et alternativ med trasé over Høg-Jæren. Dette alternativet skal vurderes og sammenlignes med de alternativene som alt foreligger for E39 mellom de to byene

Kilde: Dalane Tidende