Torsdag formiddag vedtok byutviklingsstyret ny E 18/39 Gartnerløkka-Hellemyr til fire milliarder kroner og ny Kjevik-vei til 1,5 milliarder.

Nå presenterer veivesenet for første gang en video med 3D-modellering av første delstrekning; de 3,2 kilometerne fra Gartnerløkka til Meieriet ved Kartheia. Videre fra meieriet blir det en enklere etappe vestover til Breimyrkrysset ved Hellemyr

De to reguleringsplanene for E 39 har vært på høring, og ble torsdag godkjent av byutviklingsstyret, mot stemmen til Miljøpartiet de Grønne. Om tre uker går prosjektet trolig rett gjennom i bystyret.

Planlagt byggestart er i 2018, med ferdigstillelse i 2021. Høybroa rives, mens E 18 delvis skjules under en gigantisk, oval rundkjøring. Fotgjengere til og fra Grim får sin egen gangbro med heis.

Kilde:FVN

 

Se animasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=YeDZv9AX29Y&feature=share&fb_ref=share