Aktiviteskvelden i Kråkenesmarka har blitt eit årvisst og populært arrangement. Her tilbyr vi ulike aktivitetar som simuert bilvelt i "Veltepetteren", bråstopp, førstehjelp, go-cart, bogeskyting, radiostyrte bilar og paintball. Aktivitetane er litt avhengige av snømengde i terrenget, men dette klarte vi å handtere i 2015, så det skal vi også klare om det vert liknande situasjon i år. 

Påmelding skjer til Atle Lerpold, tlf 917 20 289 eller e-post: atle@lerpold.no

I forkant av arrangementet vil det vere informasjonsmøte med alle klassekontaktar.