Det vert vanlege årsmøtesaker i møte. Saker som medlemmane ynskjer fremja på årsmøtet må vere innkomne til styret innan to veker før sjølve årsmøtet, dvs innan 3.mars. 

Årsmøtesaker og årsmeldingar vil bli lagt ut for gjenomsyn på NAF-senteret i Førde, Fjærevegen 2 før årsmøtet. 

Medlemmar som ynskjer å delta på årsmøtet har også høve til å vere med på årsmøtemiddag om kvelden. Det vert havets festbord på Havly og musikkafé etter middagen. Pris for middag; kr 250,- for medlemmar og kr 150,- for nye medlemmar som vervar seg under årsmøtet. Påmelding til sekretær Katrine Underlid på tlf 918 06 031 eller e-post kat-u@online.no innan 10.mars. 

Styret