Styret skal handsame saker som framgår av NAF sine vedtekter § 16. 

Frist for innsending av saker som medlemmar ynskjer behandla på årsmøtet er laurdag 29.februar - 14 dagar før årsmøtet, jf vedtektene. 

For deltaking på årsmøtemiddag laurdag kveld må vi ha påmelding innan fredag 6.mars. Eigenandel pr person kr 300,-. 

 

Styret