Velkomen til årsmøte i NAF Avd Fjordane og Ytre Sogn. Møtet vil bli halde på digital plattform i Teams Laurdal 20.mars klokka 14:00.

Påmelding til møtet sender du på e-post til: fjordaneogytresogn@lokal.naf.no

Ved påmelding oppgir du namn, e-postadresse, telefon og medlemsnummer.

Saker eller framlegg som du ynskjer å få handsama på årsmøtet må vere styret i hende to veker før sjølve årsmøtet, og seinast laurdag 6.mars. 

Program for årsmøtet, årsmøtedokument og informasjon om digital deltaking vert sendt den påmelde på e-post ei veke før møtet. 

Styret