Set av laurdag 14.mars i kalendaren! Scandic Sunnfjord Hotel & Spa ligg sentralt i Sunnfjord og vi vonar difor på eit godt frammøte til avdelinga sitt årsmøte. Her har du som medlem høve til å kome med innspel til kva arbeid og aktivitetar avdelinga skal prioritere. 

Elles vanlege årsmøtesaker.

Vel møtt!