Program for årsmøtet: 

Anne Strand-Gjesdal og Vegard Hafsteen frå NAF og Malvin Horne frå A til Å Grafisk Design og Media vil innleie med temaet "Alt er i endring...det som er utmerka i dag....ikkje i mårra". Om den raske endringa i samfunnet når det gjeld teknologi og samferdsle og kva det vil seie for NAF og medlemmane våre. 

Årsmøtsaker

Festmiddag kl 19:00. Påmelding til styreleiar Bente Liabø Thorsen på mobil 913 11 107.