Velkomen til årsmøte i NAF Avd Fjordane og Ytre Sogn. 

Møtet vil bli halde på plattformen Teams den 20.mars frå klokka 14:00.

Påmelding til møtet sender du på e-post til: fjordaneogytresogn@lokal.naf.no.

Ved påmelding oppgir du namn, e-postadresse, telefon og medlemsnummer. 

Saker eller framlegg du ynskjer å få handsama på årsmøtet må vere styret i hende to veker før sjølve årsmøtet, seinalst laurdag 6.mars. 

Agenda, årsmøtedokument og informasjon om deltaking på digitalt årsmøte vert sendt den påmelde på e-post ei veke før møtet. Årsmeldingar og årsrapportar vil ikkje bli lest opp i sjølve møtet, så du må sette deg godt inn i dokumenta på førehand. 

Her finn du også dokumenta til årsmøtet: 

Program for årsmøtet

Årsmelding 2020

Framlegg til budsjett for 2021

 

Helsing Styret