Program for årsmøtet: 

  • Arve Helle (Ap), som er medlem av Hovudutval for samferdsle og mobilitet i Vestland fylkeskommune, vil kome og snakke om regional samferdslepolitikk
  • Vanlege årsmøtesaker og val
  • Festmiddag kl 19:30 

Det er påmelding til festmiddagen på e-post fjordaneogytresogn@lokal.naf.no. NAF-medlemspris for middagen er kr 250,- ved påmelding og innan fredag 11.mars til konto 3705.01.58110 (merk melding med namn) eller Vipps #521279. Hugs også å melde frå om eventuelle matallergiar/-intoleranse. 

Saker eller forslag som skal takast opp på årsmøtet må sendast skriftleg til styret på e-post: fjordaneogytresogn@lokal.naf.no seinast 05.mars

 

Vi ynskjer alle NAF-medlemmar velkomne!

 

Her finn du saklista til årsmøtet: 

Sakliste årsmøtet 2022