Torsdag 12.mars kom det nye og skjerpa tiltak for å hindre spreiing av coronaviruset. Styret gjorde etter dette ei vurdering av om årsmøtet kunne gjennomførast. Ut fra ei totalvurdering fann vi at dette ikkje var forsvarleg, og har beslutta å utsette årsmøtet inntil vi har meir oversikt over situasjonen. Vi satsar på å få gjennomført årsmøtet før sommaren, men kan ikkje setje noko dato enno. Vi kjem attende med informasjon så fort ny dato er satt. 

Vi ber dykk følgje med på informasjon på sidene til helsenorge.no

 

Styret