Vi har eigen stand på messeområdet begge dagane. Vi stiller med Veltepetteren, der du kan få prøve deg på ein simulert bilvelt. Prøv å løyse bilbeltet når bilen ligg opp-ned. Nyttig kunnskap om uhellet er ute. 

Informasjon om kva vi jobbar med i avdelinga, og kva NAF er opptekne av. 

Interessert i å vere tillitsvalgt i NAF? Vi vil gjerne høyre frå deg.