NAF har teke i bruk Office 365 for alle lokalavdelingane, og i samband med dette har vi fått ny e-postadresse. 

Den nye epostadressa er fjordaneogytresogn@lokal.naf.no

Om du sender e-post til vår gamle e-postadresse vil denne fungere ei tid vidare, og vi vil motta post, men etter kvart vil denne adressa forsvinne heilt.