Årsmøtet tek til klokka 14:00 på Havly Pensjonat. Det vert årsmøtemiddag med havets festbord frå klokka 18:00 og musikkafé frå klokka 20:00. Musikkaféen er open for alle. 

Sakliste for årsmøtet 2017

1. Opning ved leiaren

2. Konstituering

-       godkjenning av innkalling

-       godkjenning av sakliste

-       val av møteleiar

-       val av referent

-       val av to årsmøtedeltakarar til å skrive under protokollen   

3. Andre saker lagt fram av styret

4. Tillitsvalde 2017

5. Medlemsutvikling

6. Årsmelding frå styret

7. Rapport frå

-       arbeidsutvala

-       samferdsleutvalet

-       NAF-senteret

-       NAF øvingsbane

-       NAF advokat

8. Rekneskap 2017 og revisjonsrapport

9. Budsjett 2018

10. Strategi- og tiltaksplan 2018 med målstyrte oppgåver

11. Innkomne framlegg:

12. Val

 

Saker eller framlegg til årsmøtet må vere skriftlege og sendast til styret seinast 2 veker før årsmøtedato, dvs innan 3.mars. 

 Årsmelding og rekneskap vil bli lagt ut på NAF-senteret i Førde til gjennomsyn.  

 

Alle er hjarteleg velkomen! Påmelding til havets festbord til sekretær Katrine Underlid på e-post kat-u@online.no eller mobil 918 06 031. Pris for medlemmar kr 250,-. For nye medlemmar som vervar seg under årsmøtet kr 150,-.  

Styret