Sakliste for årsmøtet 2015

 

1. Opning ved leiaren

 

2. Konstituering

-       godkjenning av innkalling

-       godkjenning av sakliste

-       val av møteleiar

-       val av referent

-       val av to årsmøtedeltakarar til å skrive under protokollen

-        

3. Andre saker lagt fram av styret

 

4. Tillitsvalde 2015

 

5. Medlemsutvikling

 

6. Årsmelding frå styret

 

7. Rapport frå

-       arbeidsutvala

-       samferdsleutvalet

-       NAF-senteret

-       NAF øvingsbane

-       NAF advokat

 

8. Rekneskap 2015 og revisjonsrapport

9. Budsjett 2016

10. Strategi- og tiltaksplan 2016

 

11. Innkomne framlegg:

 

12. Val

val av:

-       3 styremedlem

-       3 varamedlem til styret

-       Val av valnemnd m/vara

-       Val av revisor

-       Val av delegat til Landsmøtet i Sarpsborg 22.-24. april

 

Saker eller forslag lagt fram av medlemane må  vere skriftlege og sendast til styret seinast 2 veker før årsmøtedato. 

 Årsmelding og rekneskap vil bli lagt ut på NAF-senteret i Førde til gjennomsyn. 

 

Alle medlemar er hjarteleg velkomen!

Styret