Anne Strand-Gjesdal frå NAF Digitale Kanaler og Malvin Horne frå A til Å Grafisk Design og Media vil innleie årsmøtet med tema "Alt er i endring....det som er utmerka i dag...ikkje i mårra?" - om teknologisk og samfunnsmessig endring som påverkar oss som trafikant og NAF-medlem. 

Sakliste for årsmøtet 2016

1. Opning ved leiaren

2. Konstituering

-       godkjenning av innkalling

-       godkjenning av sakliste

-       val av møteleiar

-       val av referent

-       val av to årsmøtedeltakarar til å skrive under protokollen   

3. Andre saker lagt fram av styret

4. Tillitsvalde 2016

5. Medlemsutvikling

6. Årsmelding frå styret

7. Rapport frå

-       arbeidsutvala

-       samferdsleutvalet

-       NAF-senteret

-       NAF øvingsbane

-       NAF advokat

8. Rekneskap 2016 og revisjonsrapport

9. Budsjett 2017

10. Strategi- og tiltaksplan 2017 med målstyrte oppgåver

11. Innkomne framlegg:

12. Val

 

Saker eller forslag lagt fram av medlemane må  vere skriftlege og sendast til styret seinast 2 veker før årsmøtedato, dvs innan 4.mars. 

 Årsmelding og rekneskap vil bli lagt ut på NAF-senteret i Førde til gjennomsyn.  

 

Alle medlemar er hjarteleg velkomen! Det vert festmiddag om kvelden. Medlemmar som ynskjer å delta på denne middagen må melde frå om dette til styreleiar Bente Liabø Thorsen på tlf. 913 11 107 innan fredag 10.mars. 

Styret