Vi jobbar med refleksaksjonar på hausten, trening på simulert bilvelt og bråstopp, er aktiv opp mot kommunale trafikktryggleiksplanar og transportplanar på nasjonalt og regionalt nivå. Avdelinga har eige samferdsleutval som jobbar på vegne av våre lokale medlemer.